เอ.พี.ไอ จะผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์แต่งรถ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพให้แก่เครื่องยนต์

แรงบิดและแรงม้าคืออะไร

แรงบิด(Torque)

คือแรงที่เกิดขึ้นเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ลงในจังหวะของการจุดระเบิดก้านสูบก็จะไปดันข้อเหวี่ยงให้

เกิดการหมุน เป็นการจ่ายแรงบิด ให้เพลาข้อเหวี่ยงซึ่ง แรงท่ีใช้ในการหมุน เพลาข้อเหวี่ยงนี้เราเรียกว่า แรงบิด ดังนั้น

แรงผลักดันบนลูกสูบยิ่งมากเท่าไหร่แรงบิดที่จะได้รับก็จะย่ิงมากขึ้นเท่านั้น และความดันจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงยิ่งสูง

เท่าไหร่จำนวนแรงบิดที่เครื่องยนต์สร้างขึ้นก็จะยิ่งมากขึ้นตามจำนวนส่วนค่าของแรงบิดท่ีใช้กันมีหน่วยเป็นนิวตัน/เมตร

การคำนวนแรงบิด

แรงบิด (Torque) คือ แรงพยายามของการหมุน สามารถคำนวนได้จากสูตร

Screen Shot 2558-07-02 at 5.18.22 PM

สมการ Torque = F x r 

F = ค่าของแรงกระทำมีหน่วยเป็น นิวตัน (N)
r = รัศมีรอบการหมุน เนื่องจากแรงกระทำ มีหน่วยเป็น เมตร (m)

แรงม้า (Horse Power)

ริเริ่มขึ้นครั้งแรกในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ ซึ่งม้าเป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนเครื่องจักร โดย “เจมส์ วัตต์”นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียง ที่เป็นผู้พัฒนาเครื่องจักรไอน้ำให้มีประสิทธิภาพ จนกลายเป็นพลังขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมและที่มาของคำว่าแรงม้า เป็นการเปรียบเทียบหน่อยพลังของของเครื่องจักร เครื่องยนต์ โดยแรงม้าเป็นหน่วยวัดกำลังของเครื่องยนต์ที่ได้จากการทำงานของแรงบิดที่ความเร็วใดๆต่อหน่วยเวลา

Screen Shot 2558-07-02 at 5.27.12 PM

 

ตัวอย่างการคำนวณ 

Screen Shot 2558-07-02 at 5.29.06 PM

 

จากรูปกราฟบนเครื่องมือทดสอบไดโนเทสเป็นการทดสอบรถมอเตอร์ไซค์ Honda CBR250R
ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ = 7300 รอบต่อนาที(RPM):แรงบิด (Torque) = 15.32 ฟตุ -ปอนด์(ft-lbs)

Screen Shot 2558-07-02 at 5.30.34 PM