เอ.พี.ไอ จะผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์แต่งรถ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพให้แก่เครื่องยนต์

การวินิจฉัยปัญหาอาการผิดปรกติของเครื่องยนต์ระบบหัวฉีดและแนวทางการแก้ใข ด้วยเครื่องมือ รุ่น Doctor API

12239511_892347074148238_1490254982764389056_n 12241294_892347987481480_9082717362637464852_n

 

รถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีดในปัจจุบันถูกควบคุมด้วยกล่องECM (Engine Control Module) ซึ่งทำหน้าที่สั่งการ การทำงานทั้งหมดของเครื่องยนต์โดยกล่องECMซึ่งเป็นสมองกลฝังตัวที่มีรูปแบบการคิดและคำนวณแบบปัญญาประ-ดิษฐ์สามารถควบคุมปริมาณการสั่งจ่ายน้ำมันอัตโนมัติพร้อมทั้งปรับตัวตลอดเวลาตามการใช้งานของเครื่องยนต์ หากการทำงานของเครื่องยนต์เกิดความผิดปกติ ระบบตรวจสอบของกล่องECM จะทำงาน โดยกล่อง ECM จะทำการปรับเปลี่ยนวิธีในการควบคุมเครื่องยนต์เพื่อจะปรับตัวหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์  ปัญหาของช่างที่พบบ่อยคือการที่รถจักยานยนต์รุ่นใหม่ประกอบด้วยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับจำนวนมากทำให้ยาก แก่การตรวจสอบการวินิจฉัยปัญหาจึงมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นทางบริษัทผู้ผลิตได้ออกแบบให้มีสัญญาณไฟเตือน (MIL)หากอุปกรณ์เซ็นเซอร์และสั่งการมีการทำงานผิดปกติแต่อาจไม่เพียงพอหากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากอุป- กรณ์มีปัญหาและสัญญาณไฟเตือนไม่ได้แสดงอาการผิดปรกติ โดยขอยกตัวอย่าง 5 กรณีศึกษาดังนี้

 1.  เทคโนโลยี่เครื่องยนต์ระบบหัวฉีดใน STEP 4และ STEP 5 จะมีโหมดให้สามารถตั้งระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล (Altitude Mode) โดยจะสามารถปรับตั้งได้ 4 โหมด ตามระดับความสูงของพื้นที่ หากมีการปรับตั้งไม่ตรงกับระดับความสูงที่ถูกต้องจะทำให้การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้ งานจริง เช่นมีการนำรถจากพื้นที่สูง (ดอยอินทนนท์-Mode 3 )มาใช้ที่ กรุงเทพฯ(Mode 1)  ระบบ ECM จะจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยกว่าปรกติ

อาการ ทำให้รถเร่งขึ้น เครื่องยนต์ร้อนผิดปกติ

วิธีการแก้ใข ปรับ Altitude Mode ให้อยู่ใน Mode 1

 1. ระบบกรองอากาศมีฝุ่นละอองอุดตัน จะทำให้ปริมาณอากาศ(ไอดี)ผ่านเข้าห้องเผาไหม้ได้น้อยลง กล่อง ECM จะสั่งลดการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงลองตามส่วนผสมอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิง โดย O2 Sensor จะอ่านข้อมูลส่วนผสมและส่งให้กับ ECM และข้อมูลจะถุกบันทึกไว้ในหน่วยความจำ (Long Term Fuel Trim [LTF])เมื่อทำการเปลี่ยนกรองอากาศใหม่ใส่เข้าไปทำให้ให้ปริมาณอากาศ(ไอดี)ผ่านเข้าห้องเผาไหม้ได้มากตาม ปรกติปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจะค่อยๆเพิ่ม

อาการ ทำให้ช่วงแรกรถจะมีอาการอืด ไม่มีกำลัง

ข้อสังเกต ให้ดู ออกซิเจนเซนเซอร์, STF, LTF, ระยะเวลาการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

วิธีการแก้ไข ให้ทำการเคลียร์รหัส LTF

 1. การเติมน้ำมันนอกเหนือจากข้อกำหนด เช่น เติมน้ำมัน E85 กล่อง ECM จะอ่านข้อมูลจากออกซิเจนเซนเซอร์ แล้วสั่งค่อยๆการจ่ายน้ำมันเพิ่มอัตโนมัติแต่ระบบที่ถูกออกแบบมีข้อจำกัดในการปรับเพิ่มทำให้ปริมาณน้ำมันที่ จ่ายให้กับระบบไม่เพียงพอกับความต้องการในแต่ล่ะสภาวการณ์ทำงานทำให้เครื่องยนต์มีอาการสะอึกอืดเร่งไม่ ขึ้นแต่เมื่อกลับมาเปลี่ยนเป็นน้ำมันตามข้อกำหนดรถยังมีอาการผิดปรกติกล่องECMอันเนื่องมาจากสั่งจ่ายน้ำมัน เชื่อเพลิงมากกว่าปรกติ เนื่องจากกล่อง ECM เกิดการทริมข้อมูลและบันทึกลงหน่วยความจำ (LTF)

ข้อสังเกต ให้ดู ออกซิเจนเซนเซอร์, STF, LTF, ระยะเวลาการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

วิธีการแก้ไข ให้ทำการเคลียร์รหัส LTF

 1. ความเสียหายและความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์เซนเซอร์ของรถ ขอยกตัวอย่าง EOT Sensor หากคอนเนคเตอร์ของอุปการณ์หลวมติดๆดับๆ บางครั้งทำให้กล่อง ECM   ไม่สามารถวิเคราะห์สถานะของรถได้ การทำงานทุกอย่างจึงเป็นไปเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับรถกล่องECMจะฉีดน้ำมันหนาเพื่อป้องกัน อุณหภูมิของเครื่องยนต์สูงเกินไป

ข้อสังเกต บางครั้งที่หน้าปัดรถไฟแสดงความผิดปรกติ(MIL) บางครั้งติดบางครั้งดับช่วงที่ไฟติดรถจะมีอาการเร่งไม่ขึ้น

วิธีแก้ใข ให้เข้าไปดูที่ข้อมูลภายในที่กล่อง ECM บันทึกรหัสผิดปรกติไว้หลังจากแก้ใขข้อบกพร้องให้ทำการเคลียร์รหัสผิดปรกติ

 1. ความผิดปกติของระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงมีปัญหา หัวฉีดอุดตัน ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงรั่ว  ทำให้ระบบการจ่ายน้ำมันฉีดน้ำมันออกมาน้อยกว่าปกติทำให้กล่องECMทำการปรับตัวโดยการเพิ่มระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าปรกติ

ข้อสังเกต ที่รอบเดินเบา (รอบเครื่อง 1200-1500 RPM) โดยปรกติเวลาการฉีดของหัวฉีดประมาณ 2.8-3.5 mSec หากการฉีดน้ำมันมากกว่านี้แสดงว่าอยู่สิ่งที่ต้องพิจารณาและให้ดูที่ ข้อมูลการบันทึกของ ECM รหัส LTF

วิธีการแก้ใข ล้างหัวฉีดในกรณีที่หัวฉีดตัน ในกรณีที่ปั๊มน้ำมันทำงานแต่หัวฉีดไม่มีปัญหาให้ใช้เครื่องมือวัดแรงดันน้ำมันตรวจสอบ(โดยปกติแรงดันน้ำมัน มาตรฐานอยู่ที่ประมาณ 294 kPa ±10%)หากผิดปรกติแสดงว่าปั๊มน้ำมันเสียหรือกรองน้ำมันอุดตันต้องเปลี่ยนใหม่

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ Diagnostic Tool รุ่น Doctor API

เครื่องมือวินิจฉัยการทำงานของเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด (Diagnostic Tool) รุ่น Doctor API ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของช่างในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด ทำให้การวินิจฉัยและแก้ปัญหาอาการผิดปกติของเครื่องยนต์ทำได้ง่ายรวดเร็วและแม่นยำตัวเครื่องมือมีขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวกสามารถทำงานแบบอิสระข้อมูลที่อ่านได้มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือเนื่องจากเป็นการอ่านข้อมูลจาก กล่องECMมาตรฐานที่ติดอยู่ที่ตัวรถทำให้ลดเวลาในการซ่อม ประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยให้ช่างทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นมืออาชีพ

การทำงานของเครื่องมือวินิจฉัย Diagnostic Tool รุ่น Doctor API   จะเริ่มจากการเชื่อมต่อข้อมูล เพื่ออ่านข้อมูลผ่านทางสายเชื่อมต่อตรงปลั๊กบริการ (Service Plug)  เครื่องวินิจฉัยจะทำการอ่านข้อมูลในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานและข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำมาแสดงผลที่ หน้าจอ โดยมีฟังก์ชันการทำงาน 3 ส่วนด้วยกัน คือ

1. แสดงผลการทำงานของเครื่องยนต์ในขณะนั้นๆแบบเวลาจริง

2. แสดงรหัสความผิดปกติของของรถจักรยานยนต์

3. การรีเซตข้อมูลและรหัสความผิดปกติภายในกล่อง ECM

ความสามารถของเครื่องมือวินิจฉัย Diagnostic Tool รุ่น Doctor API 

 1. สามารถวัดค่าความเร็วรอบของเครื่องยนต์ขณะใช้งาน
 2. สามารถวัดค่าอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นและอุณหภูมิของน้ำมันเครื่องยนต์ขณะใช้งาน
 3. สามารถวัดอุณหภูมิของอากาศภายในท่อไอดี
 4. สามารถวัดความดันอากาศภายในท่อไอดี
 5. สามารถวัดตำแหน่งของลิ้นเร่ง
 6. สามารถวัดระยะเวลาในการฉีดน้ำมันของหัวฉีด
 7. สามารถวัดองศาการจุดระเบิด
 8. สามารถวัดอัตราส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงขณะใช้งาน
 9. สามารถวัดแรงดันแบตเตอร์รี่
 10. สามารถวัดความเร็วของรถ
 11. สามารถวัดค่าการปรับปริมาณการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงในหน่วยความจำระยะสั้น
 12. สามารถวัดค่าการปรับปริมาณการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงในหน่วยความจำระยะยาว
 13. สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง
 14. สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของพัดลมระบายความร้อน
 15. สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของเซนเซอร์วัดมุมเอียง
 16. สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานเกียร์
 17. สามารถตรวจสอบสถานการทำงานของวาล์วควบคุมบำบัดไอเสีย
 18. สามารถตรวจสอบสถานการทำงานของวาล์วควบคุมสารมลพิษไอระเหย
 19. สามารถแสดงการตั้งค่าระดับความสูงจากน้ำทะเลของบริเวณที่ใช้งาน
 20. สามารถตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ควบคุมรอบเดินเบา
 21. สามารถตรวจสอบการทำงานของสวิทช์สตาร์ท
 22. สามารถตรวจสอบการทำงานของสวิทช์ขาตั้ง
 23. สามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเข้ากับปลั๊กเซอร์วิส
 24. สามารถตรวจสอบการทำงานของวาล์วโซลีนอยด์ที่ใช้ควบคุมรอบเดินเบา
 25. สามารถตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟแสดงสภาวะผิดปกติ
 26. รองรับระบบการสื่อสารข้อมูลอนุกรมแบบ K-Line
 27. สามารถอ่านข้อมูลแสดงผลทางจอ LCD 16×4 , แสดงผลและควบคุมสั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือได้
 28. สามารถอ่านข้อมูลรหัสความผิดปกติ (Fault Codes)
 29. สามารถอ่านข้อมูลรหัสความผิดปกติที่เคยเกิดขึ้น (Historical Fault Codes)
 30. สามารถล้างข้อมูลความผิดปรกติของรถได้ (Clearing Fault Codes)
 31. สามารถอ่านข้อมูลที่เป็นชุดแบบต่อเนื่อง (Dynamic Data Stream)
 32. สามารถรองรับการอัพเดตโปรแกรมในอนาคต
 33. รองรับระรบการสื่อสารแบบ Wireless (Bluetooth)

สามารถใช้งานได้กับรถจักรยานยนต์Honda ทุกรุ่นที่มีปลั๊กK-line

สนใจซื้อสินค้าติดต่อได้ที่

086-329-3059

02-948-8680

ID Line: APICDI